Tegijad

Siin tutvustus meie tegijatest, kes oma õla põgenemismaja “Rituaal” tegemisse on pannud ja kes ka praegu viivad põgenemismaja tegevusi läbi.

Margo “Tehnikatark” Metsoja
Juhatuse liige, peaideoloog, näitleja, arendaja, insener
Margo on põgenemismaja üks eestvedajatest ja algse idee autor. Margole meeldib põgenemismaja juures kõik – ehitus, näitlemine, arendustöö, IT, inseneritöö ja mõistatuste välja mõtlemine. Lisaks on ta kirjutanud projekte, et leida majale vajalik rahastus.

Andre “Juut” Pundonen
Juhatuse liige, näitleja, arendaja, giid
Andre on andnud suure panuse oma ehitusoskusega. Ta on välja mõelnud mõistatusi ja kujundust ning andnud väga suure panuse maja valmimisse. Lisaks on ta vedanud põgenemismaja loomiseks hulganisti tööriistu. Andre annab pidevalt ideid, et maja paremaks muutuks. Andre on üks põgenemismaja eestvedajatest ja algse idee autoritest. 

Karl-Sander “Stopper” Soro
Giid, näitleja, arendaja
Karl-Sander on suur ehitusmees, kes aidanud palju ehitus- ja arendustöödel. Oma kodust vedas ta kaasa kõik vajalikud ehitustarvikud, et maja võimalikult kiiresti valmis saaks. Kuigi Carlos ütles, et ta ei oska näidelda (ega ka laulda), siis need on osutunud valeks. Carlos on üks põgenemismaja eestvedajatest ja algse idee autoritest.

Kaari “Riisuja” Uibomägi
Näitleja, arendaja
Kaari on samuti üks põgenemismaja algse idee autoritest. Majas kohtate Kaari kunstioskust ja ehitusoskust. Tema riisumisoskust paraku mitte, aga küll kunagi jõuab!

Karl Kirt
Giid, näitleja, veebilehe toimetaja
Karl liitus põgenemismaja meeskonnaga sügisel 2017, kui ehitustööd oli lõpule jõudmas. Sellest ajast saadik on Karl õla alla pannud koristus- ja ehitustegevusel, kui ka aidanud välja mõelda mõistatusi ja põgenemismaja lugu. Samuti tegutseb Karl põgenemisretke giidina.

Marian Orav
Giid, näitleja
Marian tuli põgenemismajale appi sügisel 2017. Marian on aidanud ehitus- ja arendustegevusel ning andnud oma panuse mõistatuste uuendamisel. Marian tegutseb majas giidi ja näitlejana.

Romet Piller
Giid, näitleja
Romet tuli põgenemismajale appi sügisel 2017. Romet aitab kaasa näitlejana ja giidina ning on andnud oma panuse arendustegevusel ja mõistatuste uuendamisel.